இலங்கைக்கு இந்தியா 65 மெட்ரிக் தொன் யூரியா

யூரியா
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

இலங்கைக்கு இந்தியா 65 மெட்ரிக் தொன் யூரியா

இலங்கையின் அவசரகால நெருக்கடியை தீர்க்கும் முகமாக இந்தியா 65.000 மெட்ரிக்

தொன் எடையுள்ள யூரியோவை வழங்கியுள்ளது

இவை போதுமானதாக இல்லாத பொழுதும் ஒரு கண்துடைப்பிற்கு அரசு இவற்றை பயன் படுத்தி கொள்கின்றமை குறிப்பிட தக்கது

Author: நிருபர் காவலன்

Leave a Reply

Your email address will not be published.