கோட்டா,மகிந்த ,ரணில் ,சந்திரிக்கா,சர்வதேச மன்றில் நிறுத்துங்க – சிவாஜிலிங்கம் – வீடியோ

ரணில் ,சந்திரிக்கா
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

இலங்கையில் தமிழ் இன படுகொலையில் ஈடுபட்ட

சந்திரிக்கா,ரணில் ,மகிந்தா,கோட்டா ஆகியோரை சர்வதேச நீதிமன்றில் நிறுத்தி

தண்டிக்க வேண்டும் என முன்னாள் பாராளும்னற உறுப்பினரா சிவாஜிலிங்கம் தெரிவித்துள்ளார்

இந்திய ஊடகம் ஒன்றுக்கு அவர் வழங்கிய செவ்வியில் இதனை தெரிவித்துள்ளார்

இதில் அழுத்தி காணொளி பார்க்க

Author: நிருபர் காவலன்

Leave a Reply

Your email address will not be published.