கடலில் பறக்கும் ஈரான் இராணுவம் – பாதுகாப்பு தீவிரம்

ஈரான்
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

கடலில் பறக்கும் ஈரான் இராணுவம் – பாதுகாப்பு தீவிரம்

ஈரான் கடல் வழியாக எதிரிகள் நுழைந்து விடலாம் என்பதால ஈரான் கடல் படையின்

பறக்கும் சுற்று காவலில் ஈடுபட்டுள்ளனர்

திடீரென அதிகரிக்க பட்டுள்ள இந்த பாதுகாப்பு பெரும் சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது

Author: நிருபர் காவலன்

Leave a Reply

Your email address will not be published.