இலங்கையில் டாலரின் விலை வீழ்ச்சி – ரணில் காரணமா

டொலர்
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

இலங்கையில் டாலரின் விலை வீழ்ச்சி – ரணில் காரணமா

இலங்கையில் புதிய பிரதமராக ரணில் நியமிக்க பட்டுள்ள நிலையில் அதிகரித்து சென்ற டொலர்


இன்று 365 ரூபாவாக வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது

Author: நிருபர் காவலன்

Leave a Reply

Your email address will not be published.