இலங்கைக்கு உணவு பொருள்களை அனுப்பும் தமிழகம்

ஜனநாயகம் ஆபத்தான நிலையில்
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

இலங்கைக்கு உணவு பொருள்களை அனுப்பும் தமிழகம்

இலங்கையில் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக இலங்கையில் உள்ள

தமிழர்கள் உள்ளிட்டவர்களுக்கு வழங்குவதற்கு 80 கோடிரூபா மதிப்பிலான 40.000 டன்

அரிசி மாற்று 28 கோடிரூபா மருந்து .15 கோடிரூபாவுக்கு பால்மா என்பன அனுப்பி வைக்க படவுள்ளன

இவை தமிழர்களுக்கு கிடைக்குமா என்பதே இன்றைய கேள்வியாக உள்ளது

Author: நிருபர் காவலன்

Leave a Reply

Your email address will not be published.