சீமான் பக்கம் திரும்பும் மக்கள்

சீமான் பக்கம் திரும்பும் மக்கள்
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

சீமான் பக்கம் திரும்பும் மக்கள்

இதில் அழுத்தி காணொளி பார்க்க

சீமான் கூறிய விடயங்கள் நிகழ்காலத்தில்

நிகழ்ந்து வருவதால் தற்போது சீமானை தேடி மக்கள் திரள ஆரம்பித்துள்ளனர்

இதோ அதனை இங்கே பாருங்கள்

Author: நிருபர் காவலன்

Leave a Reply

Your email address will not be published.