இராணுவ அதிகாரிகளிடம் தலைவரை பாராட்டி பேசும் சிங்கள மக்கள் – சீமான் video

தலைவரை பாராட்டி பேசும் சிங்கள மக்கள்
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

இராணுவ அதிகாரிகளிடம் தலைவரை பாராட்டி பேசும் சிங்கள மக்கள் – சீமான் video

தலைவர் பிரபாகரனை பாராட்டையும் சிங்கள இராணுவம் ,மக்கள்

இப்போதாவது சிங்கள மக்கள் தலைவர் பிரபாகரனை புரிந்து கொண்டார்கள்

என்பதும் ,இதே போல விரைவில் அங்கு இடம்பெற்றது இந படு கொலை என்பதை இதே மக்கள் உணர்வார்கள் என்பதும் விரைவில் அம்பலமாகும்

Author: நிருபர் காவலன்

Leave a Reply

Your email address will not be published.