மகிந்தா குழுவை தாக்க்கும் மக்கள் – video

இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

மகிந்த ஆதரவு குழுவை போட்டு தாக்கும் மக்கள்

83 கலவரமாக மாறிய இலங்கை

இதில் அழுத்தி காணொளி பார்க்க

Author: நிருபர் காவலன்

Leave a Reply

Your email address will not be published.