சீனா கடலுக்குள் அமெரிக்கா கப்பல் – மிரட்டும் சீனா

மிரட்டும் சீனா
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

சீனா கடலுக்குள் அமெரிக்கா கப்பல் – மிரட்டும் சீனா

தென் சீனாவின் சர்ச்சைக்குரிய கடல் பகுதியில் அமெரிக்காவின் மிதக்கும் போர் கப்பல் அணிகள்
பயணித்துள்ளன

இந்த கப்பல்கள் நுழைவை அடுத்து சீனா அமெரிக்கா கப்பல்கள் மீது தாக்குவோம் என எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது

கடந்த முறை இவ்விதம் நுழைந்த அமெரிக்கா கப்பல் ரூமில் சீனாவின் ஏவுகணைகள் வீழ்ந்து வெடித்தமை பதட்டத்தை ஏற்படுத்தியது

அது போன்ற தாக்குதல்களை சீனா தொகுக்க கூடும் என அஞ்ச படுகிறது

Author: நிருபர் காவலன்