அமெரிக்காவில் 270 விமானங்கள் திடீர் இரத்து – பயணிகள் அவதி

விமானங்கள் திடீர் இரத்து
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

அமெரிக்காவில் 270 விமானங்கள் திடீர் இரத்து – பயணிகள் அவதி

அமெரிக்காவில் இடம்பெற்று வரும் பாரிய பனிமழை புயல் காரணமாக 2700 பயணிகள்

விமானங்கள் இரத்து செய்ய பட்டுள்ளன

மேலும் 1500 விமானங்கள் தாமதமாக தரை இறக்க பட்டன

தொடர்ந்து சீரற்ற காலநிலை தொடர்ந்து வருவதால் மேலும் விமான பயணங்கள் தடை படலாம்

என எதிர்பார்க்க படுகிறது

Author: நிருபர் காவலன்