ஆளும் கட்சியாக மாறும் நாம் தமிழர்..! சீமான் கண் அசைவில் மாறும் காட்சிகள் video

கூட்டமைப்பை சிதறடியுங்கள் -சீமான்
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

ஆளும் கட்சியாக மாறும் நாம் தமிழர்..! சீமான் கண் அசைவில் மாறும் காட்சிகள் video

அருமையான கருத்து இப்படி தன் தம்பி தங்கைகிடம் (கட்சிகாரர்களிடம்) எந்த தலைவன்

கூறுவான்?? மனதில் உண்மை நேர்மை இருந்தால் தான் இப்படி வார்த்தைகள் வரமுடியும்.

சீமான் ஒரு நல்ல பேச்சாளர் நம்ம மோடி மாதிரி. கேட்டுட்டு சிரிச்சிட்டு போய்டணும்.ஆரம்பத்தில்

நல்ல கொள்கைகளுக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட கட்சி, இப்போது சில சந்தர்ப்பவாத அரசியல்

செய்யும் நிலைக்கு வந்து விட்டது.தமிழக மக்கள் இனிமேல் உங்களை ஆதரிப்பது கொஞ்சம் கஷ்டம்

இதில் அழுத்தி காணொளி பார்க்கவும்

Author: நிருபர் காவலன்