இலங்கையில் கொட்டல் அறைகள் வாடகை திடீர் அதிகரிப்பு

கொட்டல் அறைகள்
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

இலங்கையில் கொட்டல் அறைகள் வாடகை திடீர் அதிகரிப்பு

இலங்கையில் கொட்டல் அறைகளின் விலையில் திடீர் அதிகரிப்பு இடம்பெற்றுள்ளது

மூன்றாம் கொரனோ அலையின் பின்னர் இலங்கைக்கு நாள் தோறும் மூவாயிரம் உல்லாச

பயணிகள் வந்தடைகின்றனர் ,இதனால் இந்த கொட்டல் அறைகள் விலையில் திடீர் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது

Author: நிருபர் காவலன்