ஈரான் பொருளாதாரம் 3.1% அசுரர் வளர்ச்சி – உலக வங்கி பாராட்டு – கொதிக்கும் அமெரிக்கா

உலக வங்கி
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

ஈரான் பொருளாதாரம் 3.1% அசுரர் வளர்ச்சி – உலக வங்கி பாராட்டு – கொதிக்கும் அமெரிக்கா

ஈரான் நாட்டின் மீது அமெரிக்கா பொருளாதார தடைகளை வித்திள்ளது ,அவ்வாறு விதித்தும் அந்த

நாடு நெருக்கடிக்கு மத்தியில் இருந்து தமது நாட்டை 3.1% வீதம் பொருளாதாரத்தில் உயர்த்தி சென்றுள்ளது

இந்த முன்னோக்கி பாய்தல் அமெரிக்கா உள்ளிட்ட கூட்டுப்படை நாடுகளுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது

முக்கிய தலைவர்களை கொலை செய்தால் அந்த நாடு உலக வரை [படத்தில் இருந்து காணமல்

போய்விடும் என கனவு கண்டா அமெரிக்கா இஸ்ரேலுக்கு இந்த தகவலானது கொதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது

Author: நிருபர் காவலன்