இந்தோனேசியாவில், சுனாமி எச்சரிக்கை நில நடுக்கம்

நில நடுக்கம்
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

இந்தோனேசியாவில், சுனாமி எச்சரிக்கை நில நடுக்கம்

இந்தோனேசியாவில் கடந்த தினம் 6.7-அளவில் நிலநடுக்கம் ஏற் பட்டுள்ளது
இது சுனாமி எச்சரிக்கையாக இருந்துள்ளது

எனினும் இங்கு சுனாமி ஏற்படவில்லை

இந்த சம்பவத்தின் பின்னர் அந்த பகுதி மக்கள் பெரிதும் அச்சத்தில் உறைந்துள்ளனர்

யகட்டாவில் இந்த நில நடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளமை குறிப்பிட தக்கது

Author: நிருபர் காவலன்