லண்டன் Chatham. பகுதியில் ஆயுதங்களுடன் 5 பேர் கைது

கைது
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

லண்டன் Chatham. பகுதியில் ஆயுதங்களுடன் 5 பேர் கைது

லண்டன் Chatham. பகுதியில் காவல்துறையினர் மேற்கொண்ட திடீர் முற்றுகையின் பொழுது ஐந்து பேர் கைது செய்ய பட்டனர்


கைதானவர்களிடம் இருந்து ஆயுதங்கள் மற்றும் போதைவஸ்து என்பன மீட்க பட்டுள்ளது

கைதானவர்க்ளிடம் உரிய முறையில் விசாரணைகள் இடம்பெற்ற வண்ணம் உள்ளது

,பொலிஸாருக்கு கிடைக்க பெற்ற தகவலை அடுத்து இந்த கைது வேட்டை இடம்பெற்றுள்ளது

Author: நிருபர் காவலன்