பிரிட்டனில் கோரானோவுக்கு 398 பேர் மரணம்

கொரனோ தணடவம் - அமெரிக்காவில்
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

பிரிட்டனில் கோரானோவுக்கு 398 பேர் மரணம்

பிரிட்டனில் என்றும் இல்லாதவாறு கொரனோ நோயானது வேகமாக பரவி வருகிறது


இதன் தொற்றில் சிக்கி கடந்த தினம் மட்டும் 398 பேர் பலியாகியுள்ளனர்

மேலும் 129,587 பேர் பாதிக்க பட்டுள்ளனர்

அமெரிக்கா
அமெரிக்காவில் 2,283 பேர் பலியாகியும் 829,209 பேர் பாதிக்க பட்டுள்ளனர்


உலகில் அதிக மரணங்கள் இடம்பெற்ற நாடக அமெரிக்கா இடம் பிடித்துள்ளது

Author: நிருபர் காவலன்