லெபனான் எல்லையில் குவிக்க படும் இஸ்ரேல் படைகள்

இஸ்ரேல் படைகள்
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

லெபனான் எல்லையில் குவிக்க படும் இஸ்ரேல் படைகள்

லெபனான் எல்லையில் திடீரென இஸ்ரேல் இராணுவம் குவிக்க படுவதால் நாடுகளுக்கு இடையில்

பதட்டம் நிலவுகிறது

இஸ்ரேல் மீது ஹிஸ்புல்லாக்கள் தாக்குதல் நடத்த கூடும் என்பதால் இந்த இராணுவ குவிப்பில்

இஸ்ரேல் ஈடுபட்டுள்ளதாக தெரிவிக்க படுகிறது

Author: நிருபர் காவலன்