அமெரிக்கா இராணுவ முகாம் மீது ரொக்கட் தாக்குதல்

ரொக்கட் தாக்குதல்
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

அமெரிக்கா இராணுவ முகாம் மீது ரொக்கட் தாக்குதல்

கிழக்கு சிரியாவில் அமைந்துள்ள அமெரிக்காவின் Al-Omar oil இராணுவ நிலைகள் மீது எதிரி

படைகள் திடீர் ரொக்கட் தாக்குதலை நடத்தினர்

இந்த தாக்குதலில் கணிசமான சேதங்கள் ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்க படுகிறது

தொடர்ந்து இராணுவ தளம் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகி வருகின்றமை இங்கே குறிப்பிட தக்கது

Author: நிருபர் காவலன்