ஆயுதங்களுடன் சிக்கிய சவூதி கப்பல்

ஆயுதங்களுடன் சிக்கிய சவூதி கப்பல்
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

ஆயுதங்களுடன் சிக்கிய சவூதி கப்பல்

ஏமன் நட்டு சவுதியை ஆதரவு படைகளுக்கு செங்கடல் வழியாக சவுதியின் ஆயுத கப்பல் ஒன்று

நுழைந்து அவர்களுக்கு ஆயுதங்களை வழங்கும் காட்சி ஒன்று வெளியிட பட்டுள்ளது

ஆதரங்களுடன் காணொளியை வெளியிட்ட நிலையில் அது தமது கப்பல் இல்லை என்றே சவூதி

கூறி வருகிறது குறிப்பிட தக்கது

Author: நிருபர் காவலன்