கோபம் தான் என் இயல்பு அதனால் தான் வீடுகூட இல்லாமல் இருக்கிறேன் – சீமான் ஆவேச பேச்சு

சீமான்
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

கோபம் தான் என் இயல்பு அதனால் தான் வீடுகூட இல்லாமல் இருக்கிறேன் – சீமான் ஆவேச பேச்சு

இதில் அழுத்தி காணொளி பாருங்கள்

Author: நிருபர் காவலன்