என் நாட்டில் மட்டும் தான் இப்படி விழுகின்றன” – சீமான் ஆவேசம்

சீமான் ஆவேசம்
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

என் நாட்டில் மட்டும் தான் இப்படி விழுகின்றன” – சீமான் ஆவேசம்

இலங்கை தூதரகம் முற்றுகையா நீதிமன்றில் ஆயரான சீமான்

இதில் அழுத்தி காணொளி பாருங்கள்

Author: நிருபர் காவலன்