உலக சந்தையில் உளவு விமானத்தை விற்கும் ஈரான்

உளவு விமானத்தை
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

உலக சந்தையில் உளவு விமானத்தை விற்கும் ஈரான்

உலக வால்லதிகா நாடான அமெரிக்காவின் மூன்று உளவு விமானங்களை உயிரோடு சிறை

பிடித்த ஈரான் அந்த விமானத்தைபிரித்து மேய்ந்து அதனை விட இரு மடங்கு புதிய தொழில்

நுட்பத்துடன் கூடிய விமானங்களை தயாரித்து தனது நாட்டின் பாதுகாப்பபிற்கு பயன் படுத்தி வருகிறது

மேலும் குறிப்பிட தக்க உளவு விமனங்களை உலக நாடுகளுக்கும் விற்பனை செய்து வருகிறது


இதன் அடிப்படையில்; தற்போது வெனிசுவேலா நாடு குறித்த உளவு விமனங்களை கொள்முதல்

செய்துள்ளது ,மேற்படி விடயம் அமெரிக்காவை பெரும் கொதிப்பில் உறைய வைத்துள்ளது

Author: நிருபர் காவலன்