வட கடலில் ரசிய நீர்மூழ்கி – தேடும் பிரிட்டன் கடற்படை

நீர்மூழ்கி கப்பல்
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

வட கடலில் ரசிய நீர்மூழ்கி – தேடும் பிரிட்டன் கடற்படை

பிரிட்டன் வட கடல் பகுதி வழியாக ரசியாவின் நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் ஊடுருவி வேவு பார்ப்பதில்

தீவிரம் காட்டி வருகின்றன ,மேற்படி ரசிய கப்பல்கள் ஊடுருவலை தடுக்கும் முகமாக தற்போது

பிரிட்டன் போர் கப்பல்கள் ரோந்து பணியை அதிகரித்துள்ளன

மேலும் ரசியாவின் ஊடுருவலை தடுக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றன,இதனால்

நாடுகளுக்கு இடையில் போர் பதட்டம் அதிகரித்து காண படுகிறது

Author: நிருபர் காவலன்