என்றுமே சீமான் என் அண்ணன் | கல்யாணசுந்தரம் பேட்டி

கல்யாணசுந்தரம்
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

என்றுமே சீமான் என் அண்ணன் | கல்யாணசுந்தரம் பேட்டி

கிளிக் காணொளி

என்றும் சீமாஸ்ன் என் அன்னான் தான முன்னாள் உறுப்பினர் கல்யாண சுந்தரம் அதிரடி பேட்டி

இந்த பேச்சில் என்ன இருக்கிறது ,வலை விரிப்பா அல்லது நாகரிக அரசியல் கருத்தா

Author: நிருபர் காவலன்