மாற்றி யோசி ….!

மாற்றி யோசி ….!
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

மாற்றி யோசி ….!

உன்னை போல் நானிருக்க
ஒரு போதும் முடியாது
என்னை போல் நீ இருக்க
எண்ண நீ கூடாது

மாற்றி சிந்திக்க
மனதை கொஞ்சம் மாற்று
மரணித்த பின்னாலும்
மன்றில் உனை ஏற்று

முடியாத ஒன்றை
முன்னேற்ற பழகு
உனக்கான விதி ஒன்றை
உலகில் நீ எழுது

தொட முடியா உச்சத்தை
தொட்டிட முனைந்தால்
தடை போட்ட வாயெல்லாம்
தண்ணீராய் கரையும்

ஒப்பிட்டு பார்க்கும்
ஓரத்தில் நிற்காதே
ஓட்ட முடியா உச்சத்தில்
ஓடி ஏற மறக்காதே

எவரையும் பின் தொடர
என்றும் நீ எண்ணாதே
உன்னை பின் தொடர
உலகை வைக்க மறக்காதே

வன்னி மைந்தன்
ஆக்கம் 12-12-2021

Author: நிருபர் காவலன்