சவூதி தலைநகர் மீது ஏவுகணை தாக்குதல்

ஏவுகணை
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

சவூதி தலைநகர் மீது ஏவுகணை தாக்குதல்

சவூதி தலைநகர் மீது ஏமன் இராணுவத்தினர் திடீர் ஏவுகணை தாக்குதலை நடத்தினர்


மூன்று ஏவுகணைகள் ஏவப்பட்டன ,ஆயினும் அவை சவுதி விமான எதிர்ப்பு ஏவுகணைகளினால்

சுட்டு வீழ்த்த பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்க பட்டுள்ளது

Author: நிருபர் காவலன்