விலங்குகள் ஊடாக புதிய கொரனோ பரவல்

கொரனோ
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

விலங்குகள் ஊடாக புதிய கொரனோ பரவல்

உலகில் மனிதர்கள் ஊடக விலங்குகளுக்கு கொரனோ நோயானது பரவி வருகிறது ,மேற்படி

நோயினால் பாதிக்க பட்ட விலங்குகளிடம் இருந்து புதியவகை கொரனோ நோயானது பரவி வரும்

அபாயம் எழுந்துள்ளதாக தெரிவிக்க படுகிறது

இலங்கையில் சிங்கம் ,பூனை ,நாய்களுக்கு இந்த நோயானது பரவி இருந்தமை இங்கே குறிப்பிட தக்கது

Author: நிருபர் காவலன்