மைத்திரி மகிந்தா பாராளுமன்றில் மோதல்

மைத்திரி மகிந்தா
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

மைத்திரி மகிந்தா பாராளுமன்றில் மோதல்

இலங்கை பாராளுமன்றில் முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்திரி மற்றும் விவசாய அமைச்சர்

மகினாண்ட அழுத்துகமாவுக்கு இடையில் வாய் போர் இடம்பெற்றது

இது டக்கிளஸ் ,ஸ்ரீதரன் எம்பிக்கு இடையில் இடம்பெற்றது போல அமைய பெற்றது

Author: நிருபர் காவலன்