இந்து என்பதை ஏற்கவில்லை, எதிர்க்கிறோம்” – சீமான் பேச்சு video

சீமான்
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

இந்து என்பதை ஏற்கவில்லை, எதிர்க்கிறோம்” – சீமான் பேச்சு video

நாங்கள் இந்துவாக கருதப்படுகிறோம்… சரித்திரப்படி இந்து இல்லை – சீமான் பேச்சு

Author: நிருபர் காவலன்