ஈரான் கடல் பகுதிக்குள் அமெரிக்கா விமானங்கள் – துரத்திய ஈரான் வான்படை

அமெரிக்கா விமானங்கள்
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

ஈரான் கடல் பகுதிக்குள் அமெரிக்கா விமானங்கள் – துரத்திய ஈரான் வான்படை

அமெரிக்கா இராணுவத்தின் உயர் ரக சண்டை விமானங்கள் மத்திய தரை கடல் பகுதியை

ஊடறுத்து ஈரான் எல்லை பகுதியா அருகில் பறந்துள்ளன ,இதனை கண்காணித்த ஈரானிய விமானங்கள் வானில் பாய்ந்து துரத்தி சென்றுள்ளன

மேற்படி சம்பவம் நாடுகளுக்கு இடையில் பெரும் முறுகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது

எல்லை பகுதியில் இராணுவத்தை குவித்து உசார் நிலையில் வைக்க பட்டுள்ள பொழுது மேற்படி விடயம் சம்பவித்துள்ளது குறிப்பிட தக்கது

Author: நிருபர் காவலன்