ரசியா எல்லைக்குள் நுழைந்த அமெரிக்கா விமானங்கள் -வானில் நடந்த பரபரப்பு

அமெரிக்கா விமானங்கள்
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

ரசியா எல்லைக்குள் நுழைந்த அமெரிக்கா விமானங்கள் -வானில் நடந்த பரபரப்பு

ரசிய வான் பரப்புக்குள் அமெரிக்கா நாட்டின் மூன்று விமானங்கள் நுழைந்தன

இதனை கண்ணுற்ற ரசியா விமானங்கள் அதனை துரத்தி சென்றன

இதனால் அங்கு பதட்டம் ஏற்பட்டுள்ளது

ரசியாவுக்குள் சமீபகாலமாக அமெரிக்கா திடீர் நுளைவுகளை மேற் கொண்டு வருகின்றமை இங்கே குறிப்பிட தக்கது

Author: நிருபர் காவலன்