ஆயுத கிடங்கு மீது வீழ்ந்து வெடித்த ஏவுகணை – பற்றி எரியும் களஞ்சியம்

ஏவுகணை
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

ஆயுத கிடங்கு மீட்டது வீழ்ந்து வெடித்த ஏவுகணை – பற்றி எரியும் களஞ்சியம்

சவுதி ஆதரவு குழுவிற்கு ஆயுதங்களை வழங்கி போரை தொடுத்து வருகிறது


ஏமன் நாட்டின் Ma’rib மாகாணத்தில் உள்ள சவுதியை ஆதரவு படைகளின் ஆயுத களஞ்சியம் மீது இரண்டு பாலிஸ்டிக் ஏவுகணைகள் வீழ்ந்து வெடித்தன

இந்த ஏவுகணைகள் தாக்குதலை அடுத்து அந்த களஞ்சியம் பற்றி எரிந்த வண்ணம் உள்ளது

Author: நிருபர் காவலன்