பற்றி எரிந்த வீடு – கருகி இறந்த 5 உயிர்கள்

எரிந்த வீடு
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

பற்றி எரிந்த வீடு – கருகி இறந்த 5 உயிர்கள்

அமெரிக்கா northern Ohio பகுதியில் திடீரென வீடு ஒன்று தீ பற்றி எரிந்துள்ளது ,
இதன் பொழுது அந்த வீட்டுக்குள் இருந்த ஐவர் உடல் கருகி பலியாகினர் ,

மேலும் நான்கு
சிறுவர்கள் அதி தீ காயங்களுக்கு உள்ளான நிலையியல் அவசர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்க பட்டுள்ளனர்

மேற்படி தீ சம்பவம் தொடரப்பிலான தீவிர விசாரணைகள் ஆரம்பிக்க பட்டுள்ளன

Author: நிருபர் காவலன்