நிலாவே நீயா வீழ்ந்தாய் …!

நிலா அக்கா
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

நிலாவே நீயா வீழ்ந்தாய் …!

பன்முகத்து ஆளுமையாய்
பாரெங்கும் ஒலித்தவளே
பா முகத்தின் திரைதழுவி
பல கதை சொன்னவளே

இடுப்பின் கீழ் செயல் இழந்தும்
இடராது நடந்தவளே
போர் குணத்து வெறிபிடித்து
புரட்சி பல செய்தவளே

வீடு வந்த வேளையில
விருந்து வைத்து மகிழ்ந்தவளே
ஆர தழுவியென்னை
அன்புருகி நின்றவளே

உந்தன் பிரிவு இன்று
உள்ளமதை வாட்டுதடி
கண்ணில் நீர் வடிய
கலங்கி மனம் துடிக்குதடி

நிலாவே நீ வீழ்வாய் என்று
நியமா நான் நம்பவில்லை
நம்ப முடியா ஒன்றை
நம்பிட ஏன் வைத்தாய் …?

படைக்க பலதிருக்க – நீ
பார் கடந்து பொனதெங்கே …?
விதைத்த பூங்கொடியே
விசாலமாய் உறங்கு …!

வன்னி மைந்தன்
ஆக்கம் 06-09-2021
https://ethiri.com/
லண்டனில் –அறிவிப்பாளர் ,பாவலர் ,பன்முக ஆளுமை,.நிலா அக்காவின் மரண துயர் அறிந்த பொழுது
கண்ணீரில் மனம் …

Author: நிருபர் காவலன்