போலீசார் திடீர் சுற்றிவளைப்பு -3.009 பேர் கைது

பொலிஸ் திடீர் சோதனை
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

போலீசார் திடீர் சுற்றிவளைப்பு -3.009 பேர் கைது

இலங்கை காவல்துறையினர் மேற்கொண்ட திடீர் சுற்றிவளைப்பின் பொழுது 3,009 பேர் கைது செய்ய பட்டுள்ளனர்

இவ்வாறு கைது செய்ய பட்டவர்களில் பல் வேறு பட்ட குற்ற செயல்களுடன் தொடர்பு பட்டவர்கள் நீதிமன்ற பிடியானையின் மூலம் கைது செய்ய பட்டுள்ளனர்

மேலும் மது போதையில் வாகனம் செலுத்திய 580 பெரும் கைது செய்ய பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்க பட்டுள்ளது

Author: நிருபர் காவலன்