நிறுத்த முடியாதா? கோபத்தில் கொந்தளித்த சீமான்

சீமான்
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

நிறுத்த முடியாதா? கோபத்தில் கொந்தளித்த சீமான்

Author: நிருபர் காவலன்