இலங்கையின் சுவையான தொதல் /How to Make Thothal in Tamil video

How to Make Thothal
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

இலங்கையின் சுவையான தொதல் /How to Make Thothal in Tamil video

click here video

இலங்கையில் இப்படியும் தொதல் செய்வாங்க ,,வாயில வைத்தா சட்டி காணாமல் போகும் ,அம்புட்டு சுவை


சொன்னா நம்பவா போறீங்க ,,வாயில போட்டு பாருங்க .

Author: நிருபர் காவலன்