அமெரிக்கா விமானத்தை துரத்திய ரசிய விமானம் – வானில் நடந்த பயங்கரம்

ரசிய விமானம்
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

அமெரிக்கா விமானத்தை துரத்திய ரசிய விமானம் – வானில் நடந்த பயங்கரம்

அமெரிக்கா போயிங் ரக இராணுவ விமானத்தை கருங்கடல் பகுதியில் வைத்து ரசியாவின் Russian Sukhoi Su-30 fighter jets விமானம் வழிமறித்து துரதியுள்ளது

இதனால் வானில் பலத்த பர பரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது

ரசியாவின் விமானங்கள் இவ்விதம் தொடராக செயல் பட்டு வருகின்மை நாடுகளுக்கு இடையில் பெரும் முறுகளை ஏற்படுத்தியுள்ள்து

Author: நிருபர் காவலன்