ஆறு கிராமங்கள் ,முடக்கம் – இராணுவம் குவிப்பு

இராணுவம்
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

ஆறு கிராமங்கள் ,முடக்கம் – இராணுவம் குவிப்பு

இலங்கையில் பரவி வரும் இரண்டாம் அலை கொரனோ நோயின் தாக்குதல் காரணமாக நான்கு

மாவட்டங்களை சேர்ந்தஆறு கிராமங்கள் தனிமை படுத்த பட்டுள்ளன

இவ்விதம் அறிவிக்க பட்ட பகுதிகளில் இராணுவம் காவல்துத்துறையினர் குவிக்க பட்டு கண் காணிப்பு பலப்படுத்த பட்டுள்ளது

Author: நிருபர் காவலன்