யாழில் இரு கிராமங்கள் தனிமை படுத்தல்

தனிமை படுத்தல்
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

யாழில் இரு கிராமங்கள் தனிமை படுத்தல்

இலக்கை யாழ்பாணத்தில் குருநகர் உள்ளிட்ட இரு கிராமங்கள் தனிமை படுத்த பட்டுள்ளது

இந்த பகுதியில் நோயின் தாக்குதல் அதிகம் காணப்படுவதால் இந்த முடக்க நிலை ஏற்படுத்த

பட்டுள்ளதாக இராணுவம் தெரிவித்துள்ளது

Author: நிருபர் காவலன்