தீயில் எரிந்த கடைகள் – நடந்தது என்ன ..?

தீயில் எரிந்த கடை
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

தீயில் எரிந்த கடைகள் – நடந்தது என்ன ..?

இலங்கையில் போதி ராஜா மாவத்தை பகுதியில் இரு பல்பொருள் அங்காடிகள் தீயில் எரிந்து அழிந்துள்ளன

இந்த தீ விபத்துக்கான காரணம் தெரியவாவில்லை

விசாரணைகள் தொடர்ந்து இடம்பெற்ற வண்ணம் உள்ளது

Author: நிருபர் காவலன்