இலங்கை சீனா வர்த்தக ஒப்பந்தம் – கொதிக்கும் இந்தியா

இலங்கை சீனா
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

இலங்கை சீனா வர்த்தக ஒப்பந்தம் – கொதிக்கும் இந்தியா

இலங்கை வர்த்தக மற்றும் பொருளாதார ஒத்துழைப்பு அமைப்பு அமைக்கபட்டுள்ளது.

சீனாவிலுள்ள இலங்கை தூதுவர் கலாநிதி பாலித கோஹோனவின் தலைமையில் இந்த அமைப்பு பேஜீங் நகரில் இலங்கை தூதரக அலவலகத்தில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ளது.

இரு நாடுகளுக்கிடையில் பொருளாதார வர்த்தக தொடர்புகளை விரிவு படுத்துவதே இதன் நோக்கமாகும்.

இந்த அமைப்பின் ஊடாக இலங்கை உற்த்தி பொருட்களை சீன வர்த்தக சந்தையில் அறிமுகப்படுத்துவதற்கு வாய்ப்பு கிட்டும் என்று சீனாவிலுள்ள இலங்கை தூதுவர் கலாநிதி பாலித கோஹோன தெரிவித்தார்.

Author: நிருபர் காவலன்