16-06-2021இன்றைய பங்கு சந்தை நகர்வு இதுவாக அமைய பெறலாம்

பங்கு சந்தை
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

Hi Dear Friedns…

I Hope Markaet will move like this today …buy area 1,40529 or 1,40123 ( dont panic buy 1,40123 this number )
and sell area 1,41216 or 1,41809
joker and funny maker a mosley today finish ….

markel will travel nearley 7 to 13 Kilo Metar’s ( stop loser keep mind it this area) thanks from vanni

16-06-2021இன்றைய பங்கு சந்தை நகர்வு இதுவாக அமைய பெறலாம்

வாங்கும் இடம் 1,40529 அல்லது 1,40123 ..பதட்டம் இன்றி அதிக கீழ் உள்ள இந்த இலக்கங்களை தொட்டால் வாங்கி கொள்ளுங்கள்

அது போலவே விற்கும் இடம் 1,41123 அல்லது 1,41809 ..மேலும் , இன்று 8 முதாழ் 13 கிலோ மீட்டர் தூரம் வரை சந்தை நகர்வு அமைய பெறலாம்

மகிழ்ச்சி .நன்றி வன்னி

Author: நிருபர் காவலன்