வெடித்த குண்டு – சிதறிய இராணுவ உடல்கள்

வெடித்து குண்டு
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

வெடித்த குண்டு – சிதறிய இராணுவ உடல்கள்

கிழக்கு சிரியாவில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ள ரசியா இராணுவத்தினரை இலக்கு வைத்த

நடத்த பட்ட தாக்குதலில் பல இராணுவத்தின் படுகாயமடைந்துள்ளனர் ,இதில் சிலர் உயிரிழந்துள்ளதாக தெரிவிக்க படுகிறது

எனினும் முழுமையான சேத விபரங்கள் வெளியிடப்படவில்லை


இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

Author: நிருபர் காவலன்