இன்றைய GBPUSD பங்கு சந்தை நிலவரம்09-06-2021

பங்கு-சந்தை-gbpusd
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

இன்றைய GBPUSD பங்கு சந்தை நிலவரம்09-06-2021

Hello Dear Friends ,i perdict today market will move slightly ,
buy area 1,41289 or 1,41148 ….tp area 1,41619 and sell area.1,41942 and tp 1,41437,
wait for your target
whoever you trust follow them whoever you dont trust dont follow them.( buyer be carefull)

thank from vanni.

இன்றைய பங்கு சந்தை நிலவரம்

இன்று GBPUSDநாணயமாற்று பங்கு சந்தையில் இவ்வாறு தனது நகர்வை நகர்த்தும் என்பதாக நமது கணிப்பு உள்ளது ,அவை யாவன

விற்கும் இடம் sell area.1,41942 and tp 1,41437, வாங்கும் இடமாக buy area 1,41289 or 1,41148 ….tp area 1,41619
மேலும் 1,41449 நிலை மிரட்டும் நிலையாக இருக்கும் ,இவ்விடத்தில் பதட்டம் அற்று செயல் படுங்கள்

இன்று எட்டு முதல் 12 கிலோ மீட்டர் மட்டும் அதன் நகர்வு பயணம் அமைய கூடும் ,பார்க்கலாம் நிகழ்வு எவ்வாறு அமைகிறது என்பதை

இலக்கை சொல்வது நாம் வெற்றியை தீர்மானிப்பது நீங்கள்
நன்றி – வன்னி மைந்தன்

Author: நிருபர் காவலன்