இன்றைய தினத்துக்கான GBP USD பங்கு சந்தை நகர்வு

gbp usd FOREX FREE SIGNALS
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

இன்றைய தினத்துக்கான GBP USD பங்கு சந்தை நகர்வு எப்படி அமையும் ..?
நமது கணிப்பில் இவ்வாறு அமையலாம் என்பதாகிறது

இதில் இழப்பு இன்றி வாங்கும் இடமாக BUY AREA இவை அமைகிறது .1,41045

அதே போல இந்த நிலையில் விற்று SELL AREA 1,42145 OR 1,42290 AND TAKE PROFIT AREA அதிக இலாபத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் 1,41648 OR 1,41469

இங்கே காலை மற்றும் பிரிட்டன் நேரம் மதியம் 12 மணிக்கு பின்னரும் சிலவேளைகளில்
குறிப்புக்கள் இணைக்க படலாம்

The market wil move, Mostly TODAY 8 to 13 pips.

அவ்வேளை பார்த்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

இலக்கை சொல்வது நாம் – வெற்றியை தீர்மானிப்பது நீங்கள்

நன்றி – வன்னி

Hi, Dear friends

The market wil move, Mostly TODAY 8 to 13 pips.

When you market goes higher sell 😀 . and when it goes lower buy!
so you would need to go to the sell area 1,42145 and tp 1.41650

Then you need to go buy 1.41045 then take to the profit area 1.41645.

Today market will move sideways! watch every single second and dont blink 09 to 10 AM
Have a great day! Stay safe.
from vanni

இணைப்பு இரண்டு

sell area 1.41930 and 1,42165 – tp area 1,41665 or 1,41539

Author: நிருபர் காவலன்