வெள்ளத்தில் மிதக்கும் சிங்கள கிராமம் – மீட்கும் இராணுவம்

இராணுவம்
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

வெள்ளத்தில் மிதக்கும் சிங்கள கிராமம் – மீட்கும் இராணுவம்

இலங்கை வெள்ளத்தில் மிதந்து வருகிறது ,இவ்வேளை பாதிக்க பட்ட மக்களை மீட்கும் பணியில்

சிங்கள இராணுவத்தினர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்

இவ்வேளை வீடுகளுக்குள், வெள்ள நீரில் தத்தளித்தவர்களை மீட்கும் பணி தொடர்கிறது

இராணுவம்
இராணுவம்

Author: நிருபர் காவலன்