சீமான் ஸ்டாலினை சந்தித்தது ஏன் ? : VIDEO

சீமான் ஸ்டாலினை
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

சீமான் ஸ்டாலினை சந்தித்தது ஏன் ? : VIDEO

மிகவும சரி. அரசியல்ரீதியாக வேற. இதுபோன்ற இக்கட்டில் அரவனைத்துபோவதுதான் ஆரோக்கியமான அரசியல்.


நல்லபடி நடப்பவர்கள் யாராயினும் தமிழ் அவர்களை மதிக்கும் – தவறு இளைத்தவன் திருந்தி நடந்தால் அதை வரவேற்கும் தமிழ்.

CLICK HERE VIDEO

Author: நிருபர் காவலன்