இலங்கை கடலில் மூழ்கும் சரக்கு கப்பல்

கடலில் மூழ்கும் சரக்கு கப்பல்
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

இலங்கை கடலில் மூழ்கும் சரக்கு கப்பல்

இலங்கை கடல் பரப்புக்குள் பயணித்த சரக்கு கப்பல் ஒன்று திடீரென தீ பற்றி எரிந்த நிலையில் கடலில் மூழ்கி வருகிறது

,மேற்படி கப்பல் மூழ்கினால் அதில் உள்ள என்னை கசிவுகள் கசிந்து பெரும் ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதால்

இந்தியாவின் உதவி கோர பட்டுள்ளது
கோட்டா ஆட்சியில் கடலில் எரிந்த இரண்டாவது கப்பல் இதுவாகும் என்பது குறிப்பிட தக்கது

Author: நிருபர் காவலன்