31-05-2021 இன்றைய நாளுக்கான GBPUSD சிக்னல் – FOREX FREE SIGNALS

vanniforex,free signals
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

31-05-2021இன்றைய நாளுக்கான GBPUSD சிக்னல் – FOREX FREE SIGNALS

இன்றைய நாளுக்கான GBPUSD வாங்கி விற்கும் நிலைகள்
இவையாக நாம் கணிக்கிறோம்

அவையாவன

sell area 1,41960 and 1,42100- TP AREA 1,41468
buy area 1,41280 and 1,41139- TP AREA 1.41520 OR 1,41728

மேலும் இன்று ஆறில் இருந்து எட்டு பிப்ஸ் சந்தை நகர்வாக அமைய பெறலாம் ,எனவே பதட்டம் இன்றி பணத்தை அள்ளிக் கொள்ளுங்கள்


சந்தை அதிகம் கீழ் நோக்கிய நகர்வாக அமைய பெறும் ,எனவே மேலே குறிப்பிட்ட அந்த வாங்கும்,விற்கும் இடங்களை கவனத்தில் வைத்து கொள்ளுங்கள் ,அந்த நிலைகளில் வாங்கி விற்று இலாபத்தை அள்ளி கொள்ளுங்கள்

கீழ் நோக்கி சென்று பின்னர் அதே நிலை அல்லது அதற்கு கிட்ட சென்று பின்னர் கீழே நோக்கி நகரும் நிலை ஏற்படலாம் -எனவே பிரதானமாக இதனை கவனத்தில் கொள்ளுங்கள் நன்றி

இலக்கை சொல்வது நாம் ,வெற்றியை தீர்மானிப்பது நீங்கள்

  • வன்னி மைந்தன் –

Author: நிருபர் காவலன்